Trafikförsäkring av elsparkcyklar – Allt du behöver veta

Om du funderar på att köpa en elsparkcykel vill du säkert se till att du har allt du behöver för att köra den på ett säkert och lagligt sätt. För många elsparkcyklar inkluderar det att skaffa en trafikförsäkring. Det är särskilt viktigt att ha koll på sedan en ny lag gällande trafikförsäkring av elsparkcyklar trädde i kraft den 23 december 2023. 

Behöver du försäkra din elsparkcykel? Det beror på om din elsparkcykel klassas som cykel eller moped. Vad menar vi med det? Läs vidare för att lista ut vad som gäller ditt fordon!

Vilka elsparkcyklar behöver inte försäkras?

Om en elsparkcykel behöver försäkras eller inte beror på hur snabbt den går och hur mycket den väger. 

Elsparkcyklar behöver inte trafikförsäkring om de:

 • inte överskrider 20 km/h
 • inte väger mer än 25 kg och inte överskrider 14 km/h
 • har en motoreffekt som inte överstiger 250W.

Om ovan punkter beskriver din elsparkcykel, kan den klassas som en cykel. Fordon som klassificeras som en cykel ingår i hemförsäkringen, vilket betyder att du inte behöver skaffa en separat trafikförsäkring av elsparkcyklar.

Det är dock värt att veta att hemförsäkringen inte har olycksfallsskydd. Även på en elsparkcykel som inte går snabbare än 20 km/h är det naturligtvis möjligt att råka ut för en olycka och skada sig. Om du är orolig för det kan du skaffa en olycksfallsförsäkring.

Vilka elsparkcyklar behöver försäkras?

En elsparkcykel behöver trafikförsäkring om den är ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som:

 • går snabbare än 20 km/h
 • går snabbare än 14 km/h och väger mer än 25 kg
 • har en motoreffekt på över 250W.

Om någon av dessa punkter beskriver ditt fordon behöver du som äger elsparkcykeln skaffa en trafikförsäkring av elsparkcyklar. I stället för att klassas som en cykel klassificeras skulle en sådan elsparkcykel klassas som en moped. 

En trafikförsäkring av elsparkcyklar inkluderar skadetäckning, både för dig som förare och för andra. Det täcker också skador på egendom. Att skaffa en trafikförsäkring är alltså något som även kan hjälpa dig att känna dig lugnare och säkrare på gatan. 

En sista påminnelse är att inte glömma försäkringsbeviset hemma! Det är nämligen krav att du har med dig ditt försäkringsbevis när du använder din elsparkcykel.

Exempel: Johan har en Dualtron Popular – behöver han försäkra den?

Låt oss ta ett exempel. Johan har en elsparkcykel – mer specifikt, en Dualtron Popular. Dualtron Popular har en motoreffekt över 250W och räknas som en moped klass II. Det betyder att han behöver skaffa en trafikförsäkring för elsparkcykel.

Man kan snabbt och enkelt försäkra en elsparkcykel genom att: 

 1. Hitta ett försäkringsbolag
 2. Bestämma sig för en försäkringsnivå 
 3. Teckna trafikförsäkringen.

Johan försäkrar sin Dualtron Popular genom att välja IF:s försäkring för elsparkcyklar som han tecknar smidigt online med ett pris från 50 kr/mån. Han är glad att det inte var särskilt svårt eller komplicerat att se till att han använder sin elsparkcykel på ett lagligt sätt!

Fortfarande osäker?

Regler kan variera beroende på jurisdiktionen där du bor. Om du vill vara extra säker är det därför en bra idé att prata med din lokala myndighet och ditt försäkringsbolag. På så sätt kan du kontrollera exakt vad som gäller för dig. 

Det är också viktigt att säkerställa den klassificering som en elsparkcykel har innan du köper den. Visa elsparkcyklar kan varken klassas som en cykel eller en moped. Sådana elsparkcyklar kan inte försäkras och får inte användas på allmänna vägar.

Andra regler för elsparkcyklar

Medan du är här kan du även påminna dig själv om ett par andra regler att ha koll på, för att hålla dig själv och de omkring dig säkra. Titta gärna också på Transportstyrelsens sidor om elsparkcyklar och moped klass II för mer information.

Checklista för din elsparkcykel:

 • Din elsparkcykel borde ha en ringklocka och bromsar.
 • Din elsparkcykel borde ha framlyse, baklyse och reflexer.
 • Alla som använder en elsparkcykel rekommenderas att ha hjälm, men själva kraven är:
  • Om din elsparkcykel klassificeras som cykel, krävs hjälm om du är yngre än 15 år.
  • Om din elsparkcykel klassificeras som moped, krävs skyddshjälm även om du är över 15 år.
 • Du får inte skjutsa någon på din elsparkcykel.
 • Du får inte köpa på gångbanor eller trottoarer.
 • Du får inte parkera på gångbanor, cykelbanor eller trottoarer.

Om du och din elsparkcykel följer ovan regler är du redo att ge dig ut på vägen. 

Sammanfattning – Behöver du försäkra din elsparkcykel?

För att sammanfatta: Om din elsparkcykel klassificeras som moped behöver du skaffa trafikförsäkring av elsparkcyklar. Din elsparkcykel räknas som moped om den går snabbare än 20 km/h eller går snabbare än 14 km/h och väger mer än 25 kg. 

Elsparkcyklar är praktiska, kul att använda och blir alltmer populära. Genom att se till att vi följer de korrekta föreskrifterna gällande elsparkcyklar bidrar vi till säkrare vägar för alla.