Moped Klass II

Ett motorfordon räknas som moped klass II om:

  • den har en hastighet på högst 25 km/h
  • dess motoreffekt inte överskrider 1 kilowatt.

Ett flertal Minimotors elsparckyklar kan registreras som Moped Klass II (se nedan). Dessa behöver inte registreras. Du behöver alltså inte skaffa en registreringsskylt för en sådan elsparkcykel. Du behöver inte heller oroa dig för kontrollbesiktning eller fordonsskatt. 

Minimotors elsparkcyklar som klassas som moped klass II 

Här är en lista med exempel på elsparkcyklar från Minimotors som kan klassificeras som moped klass II: 

Går min elsparkcykel från Minimotors för fort? 

Dualtron Popular

Många av våra elsparkcyklar har möjlighet för en högre hastighet. Som ett exempel har Dualtron Popular Dual Motor en hastighet på upp till 70 km/h. Varför kan den då klassificeras som moped klass II? 

Det beror på att du som kund har möjlighet att välja hastighetsbegränsning på relevanta produkter. Det betyder att du kan strypa hastigheten på vissa elsparkcyklar så att de inte går för fort.

Elsparkcyklarna som nämndes ovan är alla berättigade att vara klassade som moped klass II. De har alla en motoreffekt under 1 kW och deras hastighet kan strypas till 25 km/h

Vad betyder detta för dig? 

Om du vill använda din elsparkcykel från Minimotors som moped klass II i Sverige, bör du strypa hastigheten till 25 km/h. Du bör också skaffa en trafikförsäkring på den.

Om du funderar på att köpa en elsparkcykel från Minimotors kan du vid köpet välja alternativet “25 km/h (Moped Klass 2)” under “Hastighetsbegränsning”. Om du redan har en elsparkcykel köpt från oss har du också möjlighet att låsa hastigheten. Du får gärna kontakta oss för hjälp med detta.

Det som är bra är att en elsparkcykel som räknas som moped klass II inte behöver registreras. Du behöver alltså inte skaffa en registreringsskylt för en sådan elsparkcykel. Du behöver inte heller oroa dig för kontrollbesiktning eller fordonsskatt.

Trafikregler

Medan vi har dig här vill vi också påminna dig om ett par andra regler du borde ha koll på, för att hålla dig själv och de omkring dig säkra. Titta gärna också på Transportstyrelsens sidor om moped klass II för mer information.

“Trafikreglerna för moped klass II är desamma som för cykel. Du ska därför köra din tvåhjuliga moped klass II på cykelbana, såvida inte cykelbanan har en tilläggstavla under vägmärket för påbjuden cykelbana där det står “ej moped” – Transportstyrelsen

Checklista:

  • Skyddshjälm krävs. Bötesbeloppet brukar annars ligga på runt 1500 kr.
  • Du får inte skjutsa någon på din elsparkcykel.
  • Du får inte köpa på gångbanor eller trottoarer.
  • Du får inte parkera på gångbanor, cykelbanor eller trottoarer.

Om du följer reglerna ovan är du redo att ge dig ut på vägen med din moped klass II registrerade Minimotors elsparkcykel.